Kabel-Tv

I alla Hyltebostäders fastigheter erbjuds ett basutbud. I basutbudet innefattas kanalerna 1-6, Svt24, Barnkanalen och Kunskapskanalen som i dagsläget sänds analogt.

Om du är intresserad av fler TV-kanaler än basutbudet ska du kontakta Mediateknik i Varberg på telefonnummer 0340-679290

Deras hemsida finns på:

www.mediateknik.net