Styrelsen

Hyltebostäders styrelse utses av Kommunfullmäktige i Hylte kommun och utgörs av följande medlemmar:

Ledamöter

Lars Sundberg (S), Ordförande

Ronny Löfquist (S), 1:e vice ordförande

Fredrik Engberg (L)

Bengt Svensson (C)

Ersättare

Tommy Andersson (S)

Rune Gunnarsson (S)

Bengt Åkte Torhall (L)

Bo-Gunnar Åkesson (M)

Harri Kytöharju (KV)