Din lägenhet - Ditt ansvar

Som hyresgäst hos Hyltebostäder ska du veta att vi gör vad vi kan för att hålla din boendekostnad så låg som möjligt. Men du ska också veta att du själv kan påverka kostnaden, ofta ganska rejält. Det handlar  tex om så enkla saker som att spara energi och att tänka miljömedvetet. Om alla hjälper till att hushålla med energin bidrar vi inte bara till ett bättre utnyttjande av jordens resurser utan hjälper också till att minska belastningen på miljön. Dessutom minskar du belastningen på din egen plånbok! Du kan säkert knepen redan: duscha, skölj inte disk under rinnande vatten, släck i "tomma" rum etc.