Lägenhetsbyte

Generellt gäller att kunden skall ha bott minst 1 år i bostaden innan ny bostad erbjuds.

Befintliga kunder med särskilda behov kan prioriteras.