Torup

I Torup har Hyltebostäder lägenheter på Kyrkvägen, Strandvägen, Smedjevägen, Sjövägen, Fredrikslundsvägen, Sjögårdsvägen, Ringvägen och G:a Nissastigen.

Bilderna nedan visar Kyrkvägen samt Ringvägen.