Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 2634 (93%) varav aktiva*492
Interna (boende) 204 (7%) varav aktiva*94
Totalt 2838 varav aktiva*586

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.