Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 2462 (92%) varav aktiva*472
Interna (boende) 213 (8%) varav aktiva*99
Totalt 2675 varav aktiva*571

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.