Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 2139 (91%) varav aktiva*518
Interna (boende) 223 (9%) varav aktiva*94
Totalt 2362 varav aktiva*612

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.