Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 2059 (90%) varav aktiva*559
Interna (boende) 221 (10%) varav aktiva*99
Totalt 2280 varav aktiva*658

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.