Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 2279 (91%) varav aktiva*507
Interna (boende) 223 (9%) varav aktiva*101
Totalt 2502 varav aktiva*608

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.