Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 2010 (90%) varav aktiva*533
Interna (boende) 224 (10%) varav aktiva*99
Totalt 2234 varav aktiva*632

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.