Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 2708 (92%) varav aktiva*488
Interna (boende) 224 (8%) varav aktiva*114
Totalt 2932 varav aktiva*602

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.