Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 2746 (93%) varav aktiva*446
Interna (boende) 220 (7%) varav aktiva*100
Totalt 2966 varav aktiva*546

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.