Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 2104 (91%) varav aktiva*579
Interna (boende) 219 (9%) varav aktiva*96
Totalt 2323 varav aktiva*675

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.