Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 2328 (91%) varav aktiva*465
Interna (boende) 219 (9%) varav aktiva*100
Totalt 2547 varav aktiva*565

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.