Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 1935 (90%) varav aktiva*481
Interna (boende) 214 (10%) varav aktiva*87
Totalt 2149 varav aktiva*568

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.