Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 2584 (93%) varav aktiva*466
Interna (boende) 209 (7%) varav aktiva*95
Totalt 2793 varav aktiva*561

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.