Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 2384 (92%) varav aktiva*486
Interna (boende) 219 (8%) varav aktiva*96
Totalt 2603 varav aktiva*582

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.