Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 2217 (91%) varav aktiva*522
Interna (boende) 229 (9%) varav aktiva*109
Totalt 2446 varav aktiva*631

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.