Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 2793 (93%) varav aktiva*390
Interna (boende) 223 (7%) varav aktiva*109
Totalt 3016 varav aktiva*499

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.