Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 2517 (92%) varav aktiva*455
Interna (boende) 222 (8%) varav aktiva*106
Totalt 2739 varav aktiva*561

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.