Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 2659 (92%) varav aktiva*521
Interna (boende) 217 (8%) varav aktiva*110
Totalt 2876 varav aktiva*631

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.