Smedjevägen 2, Torup

Fastigheten är avsedd som bostadsbyggnad med hyreslägenheter byggd 1965 med den totala ytan på 3843m3 . En del av befintliga lägenheter är i nyare skick och resterande är gamla, möjligen ursprungs byggnadsmaterial. Byggnaden är av tegel på betonggrund.

Här kommer Hyltebostäder att genomföra ett stambyte, där vi byter vatten-, värme- och avloppsledningar. Även kök samt diverse ytskikt kommer att renoveras för att höja standarden.

Smedjevägen 2, Torup