Korttidsboende Bäckgatan, Hyltebruk

Objektet avser att utföra en nybyggnad av ett korttidsboende enligt LSS. LSS = Lagen om särskilt stöd.

Byggnaden ska uppföras vid Bäckgatan i Hyltebruk. Fastigheten, tomten har tidigare varit bebyggd med tre (3) byggnader, men dessa är rivna, sedan många år.

De nya lokalerna ska vara tillgängliga för personer med omfattande funktionsnedsättningar. Boendet ska som max kunna ta emot 6 personer samt en sovande personal på natten. Bruttoarea (BTA) ca 500 m².

Skiss från projektering