Styrelsen

Hyltebostäders styrelse utses av Kommunfullmäktige i Hylte kommun och utgörs av följande medlemmar:

Ledamöter

Lars Sundberg (S), Ordförande

Ann-Christin Wendpaap (S), 1:e vice ordförande

Håkan Bengtsson (C), 2:e vice ordförande

Ray Alexén (SD)

Fredrik Engberg (L)

Ersättare

Hanna Arvidsson (S)

Ronny Löfquist (S)

Lars-Göran Möller (SD)

Bo Brandt Nielsen (M)

Bengt Åke Torhall (L)