Våra områden

Hyltebostäder distribuerar fjärrvärme till cirka 280 anläggningar i Hyltebruk, Unnaryd och Landeryd. Fjärrvärmen är delvis spillvärme från Stora Enso i Hyltebruk som återvinns. 


Varför fjärrvärme?

 • Ett bra miljöanpassat miljöval då utsläppen av miljöskadliga ämnen är små
 • Ett bra ekonomiskt val med låg underhållskostnad
 • Ett problemfritt alternativ då det kräver lite utrymme samt ingen arbetsinsats

Hur fungerar fjärrvärme?

 • Hett vatten produceras genom förbränning i en central anläggning.
 • Det heta vattnet skickas sedan ut i välisolerade rör under marken till huset. 
 • I varje hus som ska värmas upp finns en central, i den centralen finns en värmeväxlare där värmen i fjärrvärmevattnet överförs till husets egna värmesystem.
 • Fjärrvärmevattnet leds sedan tillbaka till fjärrvärmeverket för att värmas upp och pumpas ut i fjärrvärmesystemet på nytt.

Steg för steg:

Vi beskriver de olika stegen till att bli fjärrvärmekund hos oss, så du vet vad en fjärrvärmeanslutning skulle innebära för dig:

 1. Efter att du lämnat en intresseanmälan till oss, kontrollerar vi möjligheten till fjärrvärme på platsen samt när eventuell inkoppling på det området är planerat. 
 2. När inkoppling för ditt område är planerat skickar vi ett avtalsförslag till dig, i avtalsförslaget står anslutningsavgiften – kostnaden för anslutning till fjärrvärmenätet – och de villkor, krav och förutsättningar som gäller för den nya anslutningen. Där hittar du också de uppgifter som krävs om dig som kund och oss som leverantör. När vi har fått det underskrivna avtalet sätter vi igång arbetet så som vi kommit överens om.
 3. Vår entreprenör gräver upp ett schakt i gatan och på tomten för fjärrvärmerören. Fjärrvärmerören läggs i schaktet och svetsas ihop. Avstängningsventiler monteras där ledningen går in i fastigheten, direkt innanför yttervägg.
 4. Efter avslutat rörarbete fyller vi igen schaktet i gatan och på din tomt.
 5. Montering och primäranslutning av fjärrvärmecentralen drar vi rören från våra avstängningsventiler vid husväggen fram till växlaren. I samband med att vi som leverantör monterar fjärrvärmecentralen monteras även mätaren.
 6. Installation av sekundärsida (rören från fjärrvärmecentralen till befintliga ledningar i er fastighet) står fastighetsägaren för.
 7. När allt är klart, visar vi dig hur den nya fjärrvärmecentralen fungerar.

 

Är du intresserad av fjärrvärme är du välkommen in på vårt kontor för att fylla i en intresseanmälan alternativt skickar ni ett e-post till hyltebostader@hylte.se så kan vi skicka den till er där.