Adressändring

När man flyttar är det viktigt att anmäla detta till Svensk Adressändring, där kan du få mer information om hur du gör en flyttanmälan, en adressändring, eftersändning av post samt lagring av post.

Glöm inte heller att göra en flyttanmälan hos Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress.

Adressändring

Folkbokföring