Om oss

 

Hyltebostäder är en bostadsstiftelse ursprungligen bildad 1974 av Hylte kommun i samband med kommunsammanslagningen samma år. Bostadsstiftelsen Hyltebostäders ändamål är att främja bostadsförsörjningen inom Hylte kommun. För detta ändamål äger och förvaltar Hyltebostäder drygt 530 bostadslägenheter och lokaler på cirka 5 300kvadratmeter.

Utöver bostadsverksamheten består Hyltebostäders verksamhet av ytterligare två ben, fjärrvärmedistribution och förvaltning av Hylte kommuns fastigheter. Hyltebostäder distribuerar fjärrvärme till 278 anslutningspunkter i Hyltebruk, Unnaryd och Landeryd.

Hyltebostäder förvaltar även i stort sett samtliga delar av kommunens verksamhetsfastigheter 2018 uppgick den förvaltade lokalytan till drygt 68 700 kvadratmeter.

 

Hyltebostäders ändamål är att främja bostadsförsörjningen inom Hylte kommun genom att förvärva, äga och förvalta samt avyttra eller bygga bostäder, affärslokaler etc.

Leverera fjärrvärme till både egna och andras fastigheter på affärsmässiga grunder.

Förvalta kommunens lokaler på ett hållbart och högkvalitativt sätt.