Styrelsen

Hyltebostäders styrelse utses av Kommunfullmäktige i Hylte kommun och utgörs av följande medlemmar:

Ledamöter

Maria Hedin (S), Ordförande

Ronny Löfquist (S), 1:e vice ordförande

Håkan Bengtsson (C), 2:e vice ordförande

Jens Bäckman (SD)

Bengt-Åke Torhall (L)

Ersättare

Esa Huttu (S)

Tobias Tillkvist (M)

Ray Alexén (SD)

Jari Brinkell (S)

Rune Gunnarsson (S)