Policy

Hyltebostäder är en bostadsstiftelse som verkar för att det ska finnas bostäder för alla i Hylte kommun och har som ändamål att främja bostadsförsörjningen inom Hylte kommun.

Hyltebostäders ändamål är att främja bostadsförsörjningen inom Hylte kommun genom att förvärva, äga och förvalta samt avyttra eller bygga bostäder, affärslokaler etc.

Hyltebostäder ska vara det självklara alternativet om man väljer att bo i hyresrätt i Hylte kommun. Stiftelsen ska styras på ett miljömedvetet sätt och på affärsmässiga grunder. Standarden i fastigheterna ska vara i ett sådant skick så att vi som arbetar på företaget vill bo i lägenheterna.