Felanmälan

Om något är fel i lägenheten kan Ni via hemsidan anmäla detta.

Ibland händer det tyvärr akuta saker i våra fastigheter, även efter ordinarie arbetstid. För att du som hyresgäst ska få hjälp när du behöver finns vår fastighetsberedskap att tillgå. Det är viktigt att ärendet du vill anmäla är av akut slag. Det betyder fel där det föreligger risk för skador på person eller fastighet/egendom. Om felet är av icke akut karaktär kommer det inte att behandlas av beredskapen, utan då hänvisar vi dig att återkomma med ärendet under ordinarie öppettider.

Exempel på allvarliga fel när du ska kontakta vår fastighetsberedskap:

- Krossad glasruta med risk för personskada eller inbrott

- Vatten strömmar ut från ledning som gått sönder

- Stopp i avlopp som riskerar vattenskada

- En elledning har gått sönder, lägenheten är strömlös

Vår beredskap finns att kontakta för akut felanmälan mellan klockan 16.00-07.00 vardagar samt helger.

Telefonnummer: 0731-472564

 

Hylte kommun erbjuder en fixartjänst för personer som är över 67 år och bor i Hylte kommun. Där kan man få hjälp med att byta en glödlampa, flytta möbler och fästa sladdar bland annat. Du hittar mer information HÄR och nummer till kontaktcenter för att boka in tjänsten.