TV & Fiber

I alla Hyltebostäders fastigheter erbjuds ett basutbud. I basutbudet innefattas kanalerna 1-4, Svt24, Barnkanalen och Kunskapskanalen som i dagsläget sänds analogt (dock kan utbudet av kanaler skilja sig mellan olika adresser).

Mina TV-kanaler fungerar inte, vad gör jag?

Gäller det ditt basutbud ska du kontakta oss på Hyltebostäder, problem med övriga kanaler utöver basutbudet hänvisas till din tjänsteleverantör.

 Fiber

Våra lägenheter är anslutna till GlobalConnect och du hittar på deras hemsida vilka bredbands- och TV-leverantörer du kan ansluta dig till.