Din lägenhet - Ditt ansvar

Du som lägenhetsinnehavare har ansvar över att din lägenhet tas hand om och behåller ett gott skick. Observera att du kan bli ersättningsskyldig för onormalt slitage och eventuella skador som du orsakat lägenheten. Upptäcker du något fel i din lägenhet där det föreligger risk för skador på person eller fastighet/egendom är det viktigt att du kontaktar Hyltebostäder och felanmäler detta.

Enligt Hyreslagen skall Hyresgästen vid sin användning av lägenheten också i övrigt iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten (25 § hyreslagen). Hyresgästen ansvarar därvid även för familjemedlemmars och gästers handlande. Åsidosätter hyresgästen sina förpliktelser enligt 25 § är hyresrätten förverkad och hyresvärden är berättigad att säga upp hyresavtalet att upphöra i förtid.